Nyheter

- Våren 2011 blev Alfa godkänd som "Karvakaveri" (Lurvig Kompis) och besöker sedan dess regelbundet invånarna på ett äldreboende och på hälsocentralens demensavdelningar i Ekenäs. I augusti 2012 blev också dottern Lina godkänd som Lurvig Kompis. Brodern Julle (Caesar) är också godkänd som vänhund.

-Alfa arbetar numera också som läshund på biblioteket i Ekenäs. Det är nu (mars 2014) 6 barn som övar sin läsfärdighet genom att läsa för Alfa.

- Den 4 augusti 2014 deltog Alfa och hennes dotter Lina ( Celestina) i sennenhundarnas karaktärstest (luonnetesti) i Muurame. Båda blev godkända md 97 resp. 95 poäng. Lite senare fick Lina ett reserv-certifikat på utställningen i Mäntsälä.

- Alfa skall inte ha mera valpar, det räcker med tre kullar, sammanlagt 12 valpar. Lina fick en tikvalp i januari 2015, hon kallas Toya (Av Myreborg Edessa).

-Odessa, Alfas mor, fyllde 11 år i mars 2016. Mostern Olivia levde också till 11. Men Opera har gått till de sälla jaktmarkerna 10 år gammal.

- Tosca fick inga valpar. I stället avled hon i lymfom i mars 2015 bara 4 år gammal. 

- Alfa steriliserades våren 2015. Hon gnäller så snart hon ser en liten hund. Hon testades för histiocytärt sarkom, det blev A! På grund av min egen hälsa har Alfa inte kunnat arbeta regelbundet som vänhund eller läshund sedan våren 2015. Hon saknar vänhundsarbetet. Så snart hon ser en äldre människa på gatan går hon fram och vill bli klappad.

- Alfas dotter Cindy (Av Myreborg Cornelia) har arbetat flitigt som Kaverikoira. Hon fick i slutet av år 2015 ett diplom för 50 besök.

- Odessa dog i mars 2016 11 år gammal.

- Vili (Vasco av Myreborg ) fyllde 10 år den 8.12.2016, men den 13 mars 2017 vandrade han över regnbågsbron.

- Toya blev godkänd med beröm i avelsgranskningens första del (mentalitet) den 26.2.2017

- Alfa och två av hennes bröder fyllde 8 år i mars 2017.

- Lina (Av Myreborg Celestina) fick inga valpar våren 2017. Hennes dotter Toya (Av Myreborg Edessa) fick den 19.5 2017 4 valpar , 3 hanar och en tik. Far till dem är Mettänpeikon Pantteri-Jekku, en duktig brukshund med höga poäng i mentaltest.